Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2015

annavelshiva

January 15 2012

annavelshiva
7439 afad

January 10 2012

annavelshiva

March 18 2011

annavelshiva
2779 03bd
Reposted fromSolarion Solarion viaAbberkam Abberkam

February 23 2011

annavelshiva
8556 0cd8
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaAbberkam Abberkam

January 15 2011

annavelshiva
5890 5492 500
Reposted bydeepfrozenpizzapie deepfrozenpizzapie

May 17 2010

annavelshiva
6841 d99a

May 07 2010

annavelshiva

May 02 2010

annavelshiva
Here's the game: Grab the book nearest you. Right now.
• Turn to page 56.
• Find the fifth sentence.
• Repost that entry and these instructions, change sentence to yours
• Don't dig for your favorite book, the coolest, the most intellectual. Use the CLOSEST book.

Dla istnienia komórek podstawowe znaczenie mają błony biologiczne, szczególnie zaś selektywnie przepuszczalna błona komórkowa.
Reposted fromjane-doe jane-doe viathraevin thraevin

April 26 2010

annavelshiva
0951 3e42
Reposted fromPhoenixbird Phoenixbird viaAbberkam Abberkam

April 02 2010

annavelshiva
9080 a3b9
Reposted bydeepfrozenpizzapiezajaccekStatystagabruszkasorrisole
annavelshiva
annavelshiva
Play fullscreen
Do not smoke.
Reposted bydeepfrozenpizzapie deepfrozenpizzapie
annavelshiva

March 24 2010

annavelshiva
Coś dla panów

Wynajmij dziewczynę do grania przez Xbox Live(24-03-2010)
Serwis GameCrush umożliwia graczom wynajęcie dziewczyny do wspólnej zabawy. Przy grze, rzecz jasna.
Nową usługę nazwano PlayDates i udostępniono wczoraj. Na czym polega? To proste - wybierasz dziewczynę, później grę i zaczynacie wspólną rozgrywkę. Jeśli chcesz, możesz się z nią porozumiewać za pośrednictwem video chata (to opcja dla tych, którzy wątpią, że po drugiej stronie monitora mogą siedzieć atrakcyjne dziewczyny). Po zakończeniu rozgrywki oceniasz ją w trzech kategoriach: jak jest gorąca, jak dobrze flirtuje i oczywiście jak dobrze gra.

W chwili obecnej w serwisie PlayDates znajduje się prawie półtora tysiąca profili. To niezły pomysł na biznes. Właściciele serwisu GameCrush pobierają 60% kwoty, jaką gracz płaci dziewczynie za wspólną zabawę. Pozostała kwota trafia do niej.
Reposted byAbberkam Abberkam

March 21 2010

annavelshiva
3940 5068 500
Repost, if you've ever felt so.
Reposted fromkuunvalo kuunvalo viaAbberkam Abberkam

March 19 2010

annavelshiva

March 18 2010

annavelshiva
2681 9a25
Reposted fromtakietakie takietakie viaAbberkam Abberkam

March 17 2010

annavelshiva
Play fullscreen
Akademik
Reposted bydeepfrozenpizzapie deepfrozenpizzapie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl